1. Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy EM Serwis-BMW, prowadzony pod adresem domeny: www.emserwis-bmw.pl (dalej zwaną Witryną) przez EM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Sadowa 36d, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000659359, posiadająca numery NIP: 6832092731 i REGON: 366370667 (dalej zwaną Administratorem).
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@server814638.nazwa.pl
  lub EM Serwis Sp. z o.o. ul. Sadowa 36d 32-020 Wieliczka
 5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym emserwis-bmw.pl w tym w szczególności poprzez zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc..
  Celem przetwarzania danych jest kontaktowanie się z klientem z związku z obsługą zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego , wyceną usługi, prowadzeniem działań marketingowych i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez emserwis-bmw.pl oraz do realizacji wskazanych wyżej celów.Dane są przechowywane w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.